Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Trả lời từ những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi
Please let me know how to test if the sensor is working properly or not.
Please let me know what sensing distance, setting distance and differential distance mean.
I am going to wire DC 2-wire proximity sensor to PLC. Please let me know how to do it?
I would like to transmit the output of encoder to PC. Is there any dedicated driver?
I am using E50S series. However, the pulse is unstable by the noise. Please let me know how to do.
I would like to control the conveyor line by using the rotary encoder and counter. Please let me know how to wire the rotary encoder to CT6.
I would like to use E40S series connecting PLC. Please explain about the output type of Encoder.
Is there any cautions when wiring AC/DC 2-wire sensor?
I am using DC 3-wire and DC 2-wire. Please let me know the difference.
Please let me know the proximity life

     6   7   8   9   10