Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Trả lời từ những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi
Please let me know the setting time range of LE3S series.
Please let me know the difference between ⓐ and ⓑ in Output operation mode of LE3S.
Please let me know how to change the output operation mode of LE3S(Timer).
Please let me know about the composition of the output contact by LE3S series.
Please let know the example of the divide mode in FM/LM series.
Is there a timer that can use as a hour meter by applying the voltage?
Is it possible to use the display time of LE8N series as a day, an hour and a minute?
Please let me know about the role of "Set Switch" in LE8N series(Timer).
Please let me know how to take action when "Err 0" happens while using FX series.
Is it possible to change the output operation time when the output mode of FX4S is "C mode"
    1   2   3   4   5