Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Trả lời từ những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi
Is there a panel meter that can measure Max DC 20A with RS 485 communication?
Please let me know how to wire CT(SJC-R1) to M4Y-AA.
Please let me know how to wire FX4S to PR08-2DN.
I would like to control the length of the product with the encoder. Please let me know which controllers I have to use?
I am using the encoder with the counter. Please let me know how to count "+"value when the shaft rotates right(CW) and to count "-"value when the shaft rotates left(CCW).
Please let me know how to add and subtract the pulse value of the encoder in Counter.
I would like to use CT6 series. Is it possible to communicate it to PLC or PC?
Please let me know how to connect E304 Series(Encoder) to CT6Y-1P(counter). *I am using E30S4 Series.
Please let me know how to run Auto-tuning.
°I would like to make 10° deviation by 200° standard. Please let me know how to set up 190° above to 210° below
    1   2   3   4   5