Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Trả lời từ những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi
I would like to check Present Value applying DC4-20mA to TZ4ST series. Please let me know how to wire and set up it.
Please let me know how to wire the thermocouple "PT100Ω" to TZ4SP and to set up the sensor spec in TZ4SP.
Which commands do I have to use when I try to connect PMC-1HS to PC by using RS 232 communication?
Please let me know how to use the serial communication with PMC-2HS.
 

What is the max length of the signal line among the stepper motor and the stepper motor driver and the motion controller?
Please let me know if it is possible to use 24V~28VDC as a power of the stepper motor driver and the motion controller.
 

Please let me know how to control the pulse in the motor driver in order to drive the motor?
I would like to specify the movement angle of the motor axis. Please let me know how to calculate the pulse by the angle.
Please let me know if it is possible to display in thousands on D1SA 5line by using EP50S8-1024-1R-N-24.
Also, please let me know if the value is changed or not when the shaft rotates right(CW) or left(CCW
Is it possible to communicate PC and RS232, PLC and PS422?
I would like to display the speed value(m/min or mm/sec) on MP5W connecting E50S8-100-3-T-24 to MP5W-42. Please let me know how to do it(Pully diameter : 200mm)
    1   2   3   4   5