Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Trả lời từ những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi
Please let me know how to change the input logic of CT series.
What is the difference between E40H and E40HB?
Please let me know how to wire the output of T3S-B4RK4C.
Please let me know the difference between ON/OFF controll and Phase control of TCN series.
I would like to check Present Value by applying DC4-20mA to TZ4L series. Please let me know how to wire and set up it.
Please let me know SSR output terminal of TZN4S series
Please let me know how to set up to turn on the output when PV is higher than SV.
What is Dual PID control of TZ/TZN series?
Please let me know how to set up SV2 of TZN4S series. 
Please let me know how to wire the transmission output of TZN4M series and set up the scale value.
    1   2   3   4   5