Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Giắc cắm/Cáp
CID Series Print
CÁP/ GIẮC CẮM/ KHỐI KẾT NỐI I/O
Giắc cắm cáp (Loại ổ cắm-phích cắm / phích cắm-phích cắm)
CID Series là loại dây có đầu giắc cắm cảm biến với nhiều tùy chọn về chiều dài tối đa 5m tùy thuộc vào môi trường làm việc. Ngoài ra, loại ổ cắm-phích cắm và phích cắm-phích cắm cho phép quá trình bảo trì trở nên đơn giản.