Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Bộ điều khiển motor bước
MD2U-ID20 Print
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG
Bộ điều khiển motor bước 2-pha

  
* Loại điều khiển ngũ giác với dòng điện đơn cực không đổi
* Có thể nhận biết các giá trị cài đặt tốc độ khởi động động cơ AC như động cơ bước
* Có thể chỉnh Tốc độ RUN cố định bằng cách sử dụng điện áp ngoài và bộ điều chỉnh
* Có thể chỉnh thời gian tăng ACC(tăng tốc) và DEC(giảm tốc)
* Có thể điều chỉnh chức năng giảm tốc bởi dòng điện dừng
* Có thể kết nối 2 motor song song chạy đồng bộ nhau
  (Nhưng phải sử dụng trên cùng một thiết bị với dòng 1A pha)
* Có thể nhận biết tốc độ thấp và momen quay lớn mà không cần bánh răng truyền động
* Có nhiều ứng dụng động cơ bước 2 pha  với sự tiết kiệm chi phí và kích thước gọn
* Vận hành đơn giản với Switch và bộ điều chỉnh
* Rung động thấp nhờ hoạt động vi bước
* Nguồn cấp: 20-35VDC