Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Bộ điều khiển motor bước
MD2U-MD20 Print
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG
Bộ điều khiển motor bước 2-pha

  
* Loại điều khiển ngũ giác với dòng điện đơn cực không đổi
* Có thể điều khiển chính xác và tốc độ thấp với vi bước
  [Độ phân giải : 1,2,4,5,8,10,16,20 vi bước]
* Vận hành đơn giản với bộ điều chỉnh
  [Chỉnh dòng RUN (momen quay), dòng dừng (momen quay)]
* Phương pháp cách ly ngõ vào Photo coupler để giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng của nhiễu từ bên ngoài.
* Nguồn cấp: 20-35VDC