Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Bộ điều khiển motor bước
MD5-HD14 Print
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG
Hoạt động với tốc độ cao & momen quay lớn

  
* Hoạt động với tốc độ cao và momen quay lớn
* Loại điều khiển ngũ giác với dòng điện lưỡng cực không đổi
* Có mạch giảm dòng tự động và chức năng tự chẩn đoán
* Độ phân giải Max. 250 division, 0.00288 của góc bước cơ bản 0.72
* Phương pháp cách ly ngõ vào Photocoupler
* Điều khiển vi bước và nửa & đủ bước