Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
Motor bước
AK-RB Series Print
THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG
Motor bước 5 pha loại truyền động quay

  

* Thích hợp ứng dụng trong các máy móc nhỏ với thiết kế có sự giật lùi
* Tính kinh tế cao với giá thấp
* Độ chính xác của vị trí: ±20’ (0.33°)
* Chậm chuyển động: ±20’ (0.33°)
* Dùng trong các Bảng Liệt kê và cánh tay di chuyển tự do
* Góc bước cơ bản (Đủ bước/nửa bước):
   1:5 -> 0.144/0.72, 1:7.2 -> 0.1/0.05,
   1:10 -> 0.072/0.036
* Momen dừng Max:
   1:5 -> 35kgf.cm2, 1:7.2 -> 40kgf.cm2,
     1:10 -> 50kgf.cm2
* Có thể chọn dải tốc độ
  1:5 -> 0~360rpm, 1:7.2 ->250rpm,
  1:10 -> 0~180rpm