Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
SẢN PHẨM PA
Thiết bị Tự động hoá quá trình của Autonics mang đến các tính năng đáng tin cậy nhằm nâng cao hiệu suất quá trình cũng như tối ưu khả năng sản xuất trong các hệ thống công nghiệp đòi hỏi cần thực hiện điều khiển và vận hành chính xác.
Bộ chuyển đổi
Bộ Chuyển Đổi là thiết bị tiếp nhận đầu vào điện áp hoặc dòng điện của các thiết bị như cảm biến nhiệt độ và in ra các giá trị chuyển đổi trong dòng điện, điện áp hoặc relay.

Loại cách ly

CN-6000 Series  

Bộ chuyển đổi cách ly loại LCD có thể thay đổi 3 màu