Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
SẢN PHẨM PA
Thiết bị Tự động hoá quá trình của Autonics mang đến các tính năng đáng tin cậy nhằm nâng cao hiệu suất quá trình cũng như tối ưu khả năng sản xuất trong các hệ thống công nghiệp đòi hỏi cần thực hiện điều khiển và vận hành chính xác.
Bộ điều khiển
Hệ thống điều khiển bộ điều khiển quá trình với các chế độ điều khiển thích hợp để chuyển đổi hoàn hảo nhiều loại tín hiệu khác nhau như điện áp, dòng, RTD, T/C, v.v… nhờ sử dụng bộ chuyển đổi chính xác cao với hiệu suất tối đa. Giá trị đo được được xuất ra dưới các dạng khác nhau (mA, SSR hoặc Relay) đối với các ứng dụng trong bất kỳ trạng thái nào. Ngoài ra, dòng sản phẩm này có thể được sử dụng để kết hợp với hệ thống xung quanh và điều khiển thông qua truyền thông (RS485), Remote-SP, AO (4-20mA), v.v…

Bộ điều khiển chỉ thị số

KPN Series  

Hiệu suất nâng cao với Tốc độ lấy mẫu 50ms và Hiển thị dạng thanh