Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
 
SỨ MỆNH & TẦM NHÌN
Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao năng suất của các khách hàng của chúng tôi và đóng góp vào sự phát triển của các ngành công nghiệp toàn cầu và phúc lợi của con người. Để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi, chúng tôi đã thiết lập các mục tiêu của chúng tôi về việc trở thành một nhà cung cấp giải pháp tự động hóa công nhận rộng rãi trên toàn thế giới.