Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
 
MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU
Autonics đã và đang sản xuất cũng như phân phối các sản phẩm mang tiêu chuẩn toàn cầu đến hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới thông qua 11 Công ty Chi nhánh Nước ngoài và hàng loạt các nhà phân phối toàn cầu khác. Với kinh nghiệm điều hành đã được kiểm chứng trên thị trường toàn cầu, chúng tôi vẫn và sẽ luôn nỗ lực nâng cao năng suất sản xuất cho tất cả các khách hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Các quốc gia khác
Nếu bạn không thuộc bất kỳ quốc gia nào thuộc các Chi Nhánh Nước ngoài của Autonics, vui lòng đừng ngần ngại liên hệ đến Văn phòng Trụ sở Tiếp thị Toàn Cầu của Autonics.
Iran
Các quốc gia khác
Văn phòng Trụ sở Tiếp thị Toàn Cầu
Văn phòng Trụ sở Tiếp thị Toàn Cầu của Autonics, đặt tại Bucheon - Hàn Quốc, là trung tâm điều hành hành chính chi phối tất cả các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các thị trường bên ngoài thị trường Hàn Quốc. Nếu bạn không thuộc bất kỳ khu vực, quốc gia nào trong các Chi Nhánh Nước ngoài của Autonics, vui lòng đừng ngần ngại liên hệ tới Văn phòng Trụ sở Tiếp thị Toàn Cầu của Autonics để nhận được câu trả lời cho bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc bạn đang có nhu cầu trở thành một nhà phân phối sản phẩm của Autonics trên đất nước của bạn.Văn phòng Trụ sở Tiếp thị Toàn Cầu
#402-303, Bucheon Techno Park, 655, Pyeongcheon-ro, Wonmi-gu, Bucheon, Gyeonggi-do, Korea., 14502
+82-51-519-3232,
+82-51-519-3031
master@autonics.com
http://www.autonics.com